Privacy-verklaring – K-onsult

Privacy-verklaring


Privacy
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van
deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.  
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht!

Karine Van Oosterbos - PRIVACY VERKLARING 2018
Laatste update: 18 mei 2018

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij
De website www.k-onsult.be wordt beheerd door Karine Van Oosterbos als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens als zaakvoerder en eindverantwoordelijke (K-onsult) zijn:

Karine Van Oosterbos
Cornelis De Herdtstraat 63
2640 Mortsel
Ondernemingsnummer : BE 0889 171 383

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer jij je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van mijn
diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die jij zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- (Persoonlijke) website;
- Telefoonnummer of skypeadres;
- Bedrijfsnaam;
- Straat en huisnummer;
- Woonplaats;
- BTW nummer;
- Geboortedatum
- Naam huisarts indien je werd doorverwezen
- Statuut werknemer / werkzoekende / zelfstandige

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

- Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief met je naam en e- mailadres gebruiken we die voor het verzenden van nieuwtjes en tips die je helpen op vlak van wat bij beroepshalve aanbieden : therapie, coaching, loopbaanbegeleiding, opleidingen en HR materie en voor re-targeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

-  De nieuwsbrief wordt maximaal 1 keer per week verstuurd en minimaal 1 keer per maand.

- Je naam, e-mailadres, website, btw nr, woonplaats en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem. Ook wanneer je klant wordt vragen we je eerst toestemming alvorens we je hieraan toevoegen. Je kan jezelf ook weer uitschrijven indien je wenst.

- Wanneer jij het contactformulier invult, zijn minimum jouw naam en e- mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Bij voorkeur
tevens een telefoonnummer en woonplaats om je gerichter te kunnen contacteren.

- Wanneer jij klant bij ons wordt en, in het kader van de begeleiding of vorming, ons via mail documenten doorstuurt (denk aan cv, offerte, testresultaten, …, zullen wij deze opslaan in onedrive. We hebben een overeenkomst me www.microsoft.com aangaande de beveiliging van
jouw gegevens. Deze documenten worden nooit zonder jouw toestemming met anderen gedeeld.

- Wanneer je bij ons in loopbaanbegeleiding komt en dit financiert met loopbaancheques, dan zijn wij bij wet verplicht om jouw sessies te registreren in een VDAB registratiemodule. Hiertoe dienen wij in het bezit te zijn van jouw loopbaancheque, dewelke wij zowel op papier bewaren als via onedrive. De registraties in VDAB omvatten de data van jouw sessies, de naam van de jobcoach, de reden voor de begeleiding, een korte inhoud van de sessie en de duurtijd van de coaching. Je dient tevens meerdere documenten in te vullen, wettelijk verplicht voor onze opdracht. Deze worden zowel op papier bewaard in een gesloten kast als opgeslagen in onedrive. VDAB behoudt zich het recht om de aanwezigheid van deze documenten te controleren. Om er zeker van te zijn dat er geen misbruik van documenten en gegevens worden gemaakt, hebben wij met VDAB een verwerkersovereenkomst afgesloten. Het privacy statement van VDAB is raadpleegbaar op de VDAB website. We bewaren deze gegevens conform de wettelijke bewaringstermijn, die VDAB op opgeeft.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Indien wij op intervisie cases bespreken gebeurt dit ALTIJD anoniem. Jouw naam zal dus nooit ter sprake komen.

Wanneer wij doorverwijzen naar een andere therapeut of coach kan jij ermee akkoord gaan dat jouw dossier wordt overgeheveld of dat jouw
traject met deze nieuwe begeleider wordt besproken. Hiervoor zullen wij steeds jouw schriftelijke toestemming vragen.

Met de K-onsult collega’s, zijn in loondienst, zijnde op freelance basis, zijnde als partners, sluiten wij verwerkersovereenkomsten af conform de
privacy wetgeving, indien bepaalde gegevens gedeeld worden. Bv, door ze toe te voegen aan ons CRM systeem, door facturen door te geven aan de
boekhouder, door gegevens te registreren in het VDAB systeem … .

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt
in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier.
Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van  ConsuWijzer .

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook
Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij
Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om
te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.k-onsult.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en conform de mogelijk wettelijke bepaling voor
het bewaren van bepaalde documenten.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je in het systeem onmiddellijk op niet actief gezet. Je gegevens worden echter niet volledige verwijderd
omdat ActiveCampaign wil verhinderen dat je gegevens terug zouden ingegeven worden. Als je wil dat alles verwijderd wordt, stuur dan een mail
naar info@k-onsult.be. Wij geven hier dan binnen de 14 dagen gevolg aan.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet
relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de
verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je
een schriftelijk verzoek doen. 

Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-
mailen via info@k-onsult.be.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.